WakacjeMarzen.pl - polecamy

serwis@wakacjemarzen.pl

wakacjemarzen.pl - polecamy

30.12.2009

obowiązek używania kasków


Ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. znowelizowano ustawę o kulturze fizycznej:

„Art. 53d. 1. Uprawianie rekreacji zimowej w formie narciarstwa lub snowboardu odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2. Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.”;

„1a. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do ukończenia 15 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa lub snowboardu przez tego małoletniego bez kasku ochronnego podlega karze grzywny albo karze nagany.”,

Prezydent podpisał w dniu 23.12.2009 nowelizację ustawy o Kulturze Fizycznej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:
Dziennik Ustaw


W krajach alpejskich sytuacja wygląda nastepująco

Francja - nie ma obowiązku kasków
Italia - od 2005 obowiązek kasków dla dzieci do 14 lat
Chorwacja - obowiązek kasków dla dzieci do 14 lat
Austria, kraje związkowe:
Tyrol - nie ma obowiązku kasków
Górna Austria - od 20.03.2009 obowiązek kasków dla dzieci do 15 lat
Karyntia - od 10.2009 obowiązek kasków dla dzieci do 15 lat
Salzburg - od 10.2009 obowiązek kasków dla dzieci do 15 lat
Vorarlberg - nie ma obowiązku kasków
Burgenland - od 10.2009 obowiązek kasków dla dzieci do 15 lat
Słowenia - obowiązek kasków dla dzieci do 14 lat
Szwajcaria - nie ma obowiązku kasków

Certyfikaty

Neckermann

Partnerzy

  promocje lotniska Balice rezerwacja hoteli 

google-site-verification: googlef936c70ed45f7f45.html